تسلیت به جناب آقای حیاتی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 جناب آقای حیاتی

قاضی محترم دیوان عالی کشور و رییس دادگاه بدوی انتظامی مرکز


بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه غفران الهی و برای  بازماندگان طول عمر  و صبر جمیل  را از درگاه ایزد منان مسألت داریم.

روابط عمومی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه